vineri , 27 noiembrie 2020

Cum sa accesezi fonduri de 200.000 euro pentru pensiuni agroturistice – din care 90% finantare nerambursabila

poza0agri destinatie-vacante-de-vis-oferite-de-peste-400-de-pensiuni-de-agroturism-afacerea-satului-maramureseanPrin intermediul PNDR 2014-2020, submasura 6.4 Sprijin pentru investitii in crearea si dezvoltarea de activitati non-agricole, se poate obtine sprijin nerambursabil de  90% din totalul costurilor eligibile pentru infiintarea, dezvoltarea sau modernizarea de activitati neagricole inclusiv pentru activitati de agroturism in spatiul rural al tarii.

Aceste fonduri sunt acordate doar pentru activitati desfasurate in spatiul rural, microintreprinderilor  si intreprinderilor mici.

Pentru accesarea acestei masuri trebuie indeplinite toate conditiile de eligibilitate prevazute conform Ghidului solicitantului.

Criterii de eligibilitate ce trebuie indeplinite pentru accesarea fondurilor:

EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili:

–       Micro-întreprinderi şi întreprinderi non-agricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural (numarul max de angajati fiind de 9 salariati in cazul microintreprinderilor si 49 salariati in cazul intreprinderilor mici );

–       Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Categoriile de solicitanți eligibili sunt:

ü  Persoane fizice autorizate constituite conform OUG 44/2008 (P.F.A ,I.I ,I.F) ,

ü  Persoane juridice constituite conform LG 31/1990( S.C.S, S.N.C, S.A, S.C.A, S.R.L,)

ü  Persoane juridice constituite conform LG 15/1990: societate comerciala cu capital privat,

ü  Persoana juridica constituita in baza Lg 39/1991:societate agricola

ü   Persoana juridica constituita cf LG 1/2005:Societate cooperativa agricola de gr.I, societate cooperativa meșteșugăresca și de consum de gradul 1 ,

ü Persoana juridica constituita cf LG566/2004:Cooperative agricole de gradul I,

üMedicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea  profesiunii de medic veterinar;

–       Sediul social al solicitantului inclusiv punctul de lucru (daca e cazul) trebuie sa fie in sediul rural, iar activitatea propusa in cadrul proiectului va fi tot in mediul rural,

–       Beneficiarii eligibili nu trebuie sa inregistreze datorii restante fiscale si sociale la bugetul de stat sau bugetele locale si sa nu aiba fapte inscrise in cazierul juridic.

–       Rezultatul din exploatare al ultimului an fiscal incheiat va fi pozitiv sau cel putin zero, in cazul solicitantilor cu activitate.

Solicitanții ai căror asociați/ acționari majoritari au această calitate în două sau mai multe întreprinderi nu pot solicita sprijinul financiar nerambursabil, în acelaşi timp, în cadrul aceleiaşi sub‐măsuri, pentru același tip de investiție.

–       Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului /constructiei pe care se va realiza investitia; Pentru investitii care vizează lucrari de constructie este obligatoriu ca solicitantul să dețină drept de proprietate asupra terenului pe care se realizează investiția.

EG2. Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin unul din tipurile de sprijin prevazute prin sub-măsura;

Pentru aceasta se va verifica daca activitatea propusa in proiect se incadreaza in lista de activitati eligibile prezentata in  Lista codurilor CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sub-masurii 6.4, Anexa  la Ghidul solicitantului.

In cazul activitatilor de turism se oferă finanțare doar pentru structurile de agroturism, codul CAEN al activitatii propuse in cadrul proiectului fiind 5520 – Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată.

Agro-pensiunile vor fi în conformitate cu normele de clasificare prevăzute în legislaţia naţională în vigoare, respectiv Ordinul nr. 65/2013 (anexat la aceasta documentatie).

Pensiunea agroturistică este o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. 

În pensiunile agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din gospodaria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local iar gazdele se ocupă direct de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la pensiune.

În cadrul pensiunilor agroturistice se desfăşoară cel puţin o activitate legată de agricultură, creşterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi sau se desfăşoară o activitate meşteşugărească, cu un atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat. Activităţile în cauză trebuie să se desfăşoare în mod continuu sau în funcţie de specific şi sezonalitate, să aibă caracter de repetabilitate.

One comment

  1. Pingback: i took viagra mom