vineri , 27 noiembrie 2020

Permis de pescuit 2016

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PERMISULUI DE PESCUIT
Pentru permisele cu valoare integrală – 30 lei:

– actul de identitate, original şi copie; – dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20A1603, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, original şi copie; – timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

Pentru permisele cu tarif redus – 10 lei: – actul de identitate, original şi copie; – adeverinţa din care să reiasă că este elev/student; – dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20A1603, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, original şi copie; – timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

Pentru permisele gratuite: – actul de identitate, original şi copie; – talon de pensie, original şi copie; – timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU VIZARE Pentru permisele cu valoare integrală – 30 lei: – permisul de pescuit recreativ/sportiv tip card plastifiat; – dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20A1603, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, original şi copie; – timbru fiscal sau chitanţă reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

Pentru permisele cu tarif redus – 10 lei: – permisul de pescuit recreativ/sportiv tip card plastifiat; – adeverinţa din care să reiasă că este elev/student; – dovada plăţii taxei de eliberare a permisului conform, HG nr. 1016/2008 privind cuantumul taxelor de licenţiere şi autorizare în pescuit şi acvacultură având codul de cont nr. 20A1603, deschis la unităţile Trezoreriei Statului, original şi copie; – timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.

Pentru permisele gratuite:
– permisul de pescuit recreativ/sportiv tip card plastifiat;
– talon de pensie, original şi copie
– timbru fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 2 lei.